Бидний зорьж буй хотын дүр төрх

Нийслэл Улаанбаатар хот нь төсвийн болон хэрэглээний бүх төрлийн ухаалаг шийдлийг дэмжин хэрэгцээнээс илүү төлөвлөлтгүй, илүү зардалгүй (SLIM), ухаалаг (SMART), хүрээлэн буй орчинд ээлтэй (ECOLOGICAL), эдийн засгийн эрч хүчтэй (ECONOMICAL) хот болохоор зорьж байна.

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”

2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд шаардлагатай хөрөнгө
  • Үр дүнгийн индексийг тодорхойлсон
  • Санхүүгийн эх үүсвэрийг бодитоор тодорхойлсон
  • Иргэдийн оролцоог хангасан
  • Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах боломжийг бүрдүүлсэн

Төсөл, арга хэмжээний нэгдсэн жагсаалт

Тэргүүлэх чиглэл Төслийн нэр Нийт дүн Санхүүжилтийн эх үүсвэр он Салбар
Тэргүүлэх чиглэл Төслийн нэр Нийт дүн Санхүүжилтийн эх үүсвэр он Салбар
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр
255,666.10
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Гамшгийн менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Төвөөс алслагдсан бүсийн иргэдэд гамшгаас хамгаалах үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх /аврах, гал унтраах анги/
24,300.00
Улсын төсөв Гамшгийн менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Болзошгүй гамшгийн үед иргэд түр цугларах талбай байгуулах төсөл
44.00
Нийслэлийн төсөв Гамшгийн менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Болзошгүй гамшгийн үед иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх төсөл
450.00
Нийслэлийн төсөв Гамшгийн менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Болзошгүй гамшгийн үед иргэдийг хоргодох байраар хангах төсөл
1,400.00
Нийслэлийн төсөв Гамшгийн менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Мал эмнэлгийн лабораторийн болон үйлчилгээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл
1,903.00
Нийслэлийн төсөв Гамшгийн менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл
7,026.00
Нийслэлийн төсөв Институцийн болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Замын цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл
3,900.00
Нийслэлийн төсөв Институцийн болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Түр саатуулах төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл
10,200.00
Улсын төсөв Институцийн болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хохирогчдыг хамгаалалтанд авах үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох төсөл
2,110.00
Нийслэлийн төсөв Институцийн болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Алслагдсан хороодод Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл
6,000.00
Нийслэлийн төсөв Институцийн болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асрах, хөгжүүлэх төв байгуулах төсөл
9,436.00
Улсын төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хүүхдийн эмнэлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх багц төсөл
21,000.00
Нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах байгууллагын хэрэгцээг тодорхойлох, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэгдсэн судалгаа хийх төсөл
2,000.00
Нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар барих төсөл
18,810.00
Улсын төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Нийслэлийн 4 дүгээр амаржих газар барих төсөл
19,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Шүд, эрүү нүүрний төвийн барилга барих төсөл
6,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Гачуурт тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн барилга барих төсөл
2,829.60
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга барих төсөл
7,500.00
Нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Ахмад настны асрамжийн төвийн барилга барих төсөл
983.13
Улсын төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн төвийн барилга барих төсөл
983.13
Улсын төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих төсөл
15,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Туул тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилга барих төсөл
3,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Наркологийн эмнэлгийн барилга барих төсөл
6,235.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт барилга барих төсөл
5,000.00
Нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Ахмадын сувиллын барилга барих төсөл
5,800.00
Хувийн хэвшил Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Ахмадад үйлчлэх халамж, асрамжийн төвийн барилга барих төсөл
27,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга барих төсөл
27,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот “Хороо бүрт цэцэрлэг” багц төсөл
93,356.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хүүхэд хөгжил хамгааллын төвийн барилга барих төсөл
27,000.00
Концесс Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот “Хороо бүрт сургууль” багц төсөл
158,420.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Сургуульгүй 18 хорооны судалгаа
5,000.00
Нийслэлийн төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот “Спорт заал, дотуур байрны барилга” багц төсөл
10,677.00
Улсын төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилга барих төсөл
12,653.00
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот “Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор” багц төсөл
136,840.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв, ТХХТ Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Залуусын хөгжлийн төвийн барилга барих төсөл
27,000.00
Улсын төсөв Нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Орчны суурин автомат харуулын тоог нэмэгдүүлэх төсөл
8,250.00
Нийслэлийн төсөв Хүрээлэн буй орчны менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Гэр хорооллын хог хаягдал, ариун цэврийн байгууламжаас үүдэлтэй хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл
5,000.00
Бусад Хүрээлэн буй орчны менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Улаанбаатар хотын сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан-техникийн шинэчлэлтийн төсөл
60,898.40
Бусад Дулаан хангамж
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Сэргээгдэх эрчим хүчний нарийвчилсан судалгаа хийх, технологи сонгох, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
2,000.00
Нийслэлийн төсөв Цахилгаан хангамж
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлэг сайжруулах хөтөлбөр
22,031.00
Нийслэлийн төсөв Амьдрах орчныг сайжруулах
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот “Эко парк” байгуулах төсөл
3,000.00
Нийслэлийн төсөв Хатуу хог хаягдлын менежмент
Эрүүл, аюулгүй, ногоон хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт болон цэцэрлэгт хүрээлэнг нэмэгдүүлэх төсөл
70,467.40
Нийслэлийн төсөв Байгаль орчныг сайжруулах
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл (24 байршил)
753,205.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв, хувийн хэвшил, бусад Амьдрах орчныг сайжруулах
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Газар шинэчлэн зохион байгуулалтын багц төсөл (38 төсөл)
517,100.00
Нийслэлийн төсөв, хувийн хэвшил, бусад Амьдрах орчныг сайжруулах
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулгаж, дахин барилгажуулах ажлын төслийг боловсруулах
1,000.00
Улс, нийслэлийн төсөв Орон сууцны хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төсөл
354,900.00
Улс, нийслэлийн төсөв, хувийн хэвшил Орон сууцны хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн технологийн шинэчлэл хийх замаар өргөтгөх төслийн зураг төсөв
6,000.00
Улс, нийслэлийн төсөв, бусад Ус хангамж ба ариутгах татуурга
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Туул усан цогцолбор барих төслийн зураг төсөв
3,000.00
Улс, нийслэлийн төсөв, бусад Ус хангамж ба ариутгах татуурга
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Шуудуу ухахгүйгээр шугам хоолой доторлон шинэчлэх төсөл
15,200.00
Бусад, гадаадын зээл Ус хангамж ба ариутгах татуурга
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Баруун дүүрэг, 3,4-р хороолол, Тасган, Зүүн хойд бүсийн усан сангуудыг хооронд нь 12,0км шугамаар холбох, Зүүн хойд бүсийн усан санг өргөтгөх төсөл
26,955.00
Улсын төсөв Ус хангамж ба ариутгах татуурга
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Багахангай дүүрэгт усны эх үүсвэрийн хайгуул, судалгаа хийх төсөл
650.00
Нийслэлийн төсөв Ус хангамж ба ариутгах татуурга
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн төсөл
36,016.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Дулаан хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Орон сууцны хорооллын доторх гадна шугам сүлжээний төсөл
15,045.00
Нийслэлийн төсөв Дулаан хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Улаанбаатар хотын Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр
114,000.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Цахилгаан хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах төсөл
24,000.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Цахилгаан хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Улаанбаатар хотын цахилгааны “Их тойруу” төсөл
3,300.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Цахилгаан хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Улаанбаатар хотын Түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн төсөл
184,200.00
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Цахилгаан хангамж
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Авто зам, гүүрийн шинээр барих болон өргөтгөл шинэчлэлтийн багц төсөл
285,839.65
Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв Зам, тээвэр
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Улаанбаатар хотын төвийн хэсэгт төлөвлөж буй дугуйн замын төсөл
3,000.00
Нийслэлийн төсөв Зам, тээвэр
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Автомашингүй гудамж төсөл
1,800.00
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл Зам, тээвэр
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
530,530.00
Нийслэлийн төсөв, гадаадын зээл тусламж Зам, тээвэр
Амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт
322,308.00
Нийслэлийн төсөв, бусад Зам, тээвэр
Иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоонд суурилсан Сайн засаглалтай хот Хан-Уул дүүргийн нийгмийн үйлчилгээний төв барих төсөл
3,820.00
Нийслэлийн төсөв Орон сууцны хангамж
Иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоонд суурилсан Сайн засаглалтай хот Smartcity хөгжүүлэх төсөл
14,200.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоонд суурилсан Сайн засаглалтай хот Нийслэлд орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах төсөл
1,500.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Олон төвт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд суурилсан хот Төлөвлөлтийн бүсүүдийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /Баруун-1 бүс, Шинэ бүс, Баруун өмнөд бүс/
3,428.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Олон төвт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд суурилсан хот “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөл (Дэд төв)
180,914.80
Нийслэлийн төсөв, бусад Амьдрах орчныг сайжруулах
Олон төвт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд суурилсан хот Дагуул, хаяа хот, тосгодын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах багц төсөл
1,629.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр
4,256.50
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Монгол наадам цогцолбор байгуулах төсөл
13,000.00
Улсын төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Усан парк, амьтны хүрээлэн – зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
2,000.00
Улсын төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Гандан аялал жуулчлалын цогцолбор - зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
500.00
Улсын төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Туулын шугуй цогцолбор – Зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
3,000.00
Улсын төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Монголын үндэсний палеонтологийн музейн зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
1,500.00
Улсын төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Улаанбаатар хотын музейн шинэ барилга барих төсөл
10,000.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Улаанбаатар хотын музейн барилгыг сэргээн засварлах төсөл
300.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх төсөл
464.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Сүхбаатар дүүргийн 1000 хүний суудалтай усан бассейн бүхий спорт цогцолбор барих төсөл
7,500.00
Улсын төсөв Амьдрах орчныг сайжруулах
Аялал жуулчлалын төв хот Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 1000 хүний суудалтай спорт цогцолбор барих төсөл
9,000.00
Улсын төсөв Амьдрах орчныг сайжруулах
Аялал жуулчлалын төв хот Улаанбаатар хотын спортын байгууламжийн нэгдсэн судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
2,000.00
Улсын төсөв Амьдрах орчныг сайжруулах
Аялал жуулчлалын төв хот Иргэдийн оролцоонд суурилсан соёлын төв (Community center) байгуулах судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
2,000.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Аялал жуулчлалын төв хот Улаанбаатар хотод MICE-г хөгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
1,000.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот Улаанбаатар хотын олон улсын ачаа тээврийн нэгдсэн логистик төв байгуулах төсөл
147,922.00
Бусад Зам, тээвэр
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот Улаанбаатар хотын баруун ачааны тээврийн нэгдсэн логистик төв байгуулах төсөл
122,550.00
Бусад Зам, тээвэр
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот Улаанбаатар хотод улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн авто буудал байгуулах төслийн ТЭЗҮ боловсруулах төсөл
900.00
Улс, нийслэлийн төсөв Зам, тээвэр
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот Мэдээлэл, холбооны сүлжээг сайжруулах төсөл
8,850.00
Улсын төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот Налайхын Барилгын материалын Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төсөл
2,000.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төсөл
2,000.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй хот “Багануур” Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төслийн зураг төсөв
2,000.00
Нийслэлийн төсөв Хотын эдийн засгийг бэхжүүлэх